Hooldusleht ja -hüvitis

Hooldusleht on üks ajutise töövõimetuslehe alaliike. Haigestunud pereliikme põetamiseks on lähedasel võimalik paluda arstil väljastada hooldusleht. Hoolduslehe väljastab haigestunud inimese arst.

Hooldushüvitist on õigus saada haige perekonnaliikme kodus põetamisel kuni seitsme järjestikuse päeva eest. Hüvitist makstakse alates esimesest päevast. Hooldushüvitist arvutatakse hüvitise saaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksustatud tulu põhjal. Hüvitise määraks on 80% eelmise aasta päevatulust.

Hoolduslehte võib arst väljastada ka pikemaks ajaks, kuid hooldushüvitise maksmise periood on piiratud.  

Täpsem info: https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/toovoimetushuvitised/hooldushuvitis