Koduõendusteenus

Koduõendusteenus on mõeldud patsiendile, kes oma tervisliku seisundi tõttu vajab õendusabi, kuid ei pea selle jaoks viibima haiglas, st teenust osutatakse patsiendi kodus. Patsiendi koduses keskkonnas saab õendusabiteenuseid osutada, kui keskkond võimaldab õendustoimingute ja protseduuride tegemist, patsient ja lähedased on koostöövalmis.

Koduõenduteenust võivad vajada krooniliste haigustega patsiendid haiguse ägenemise perioodil, patsiendid peale haiglaravi, aga ka piiratud liikumisvõimega inimesed, kellel ei ole võimalik ise arsti juurde minna.

Patsiendi koduõendusteenusele suunamise vajaduse otsustab perearst või muu eriarst kas ise või koos õega. Arst koostab saatekirja, kuhu märgib patsiendi terviseprobleemid ja vajaliku ravi ning õde märgib õendusabivajaduse. Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta, selle eest maksab haigekassa. Määratud retseptiravimite kulu koduõendusteenus ei kata. Kui patsient vajab õendusabi, mis mahu poolest ületab koduõenduse võimalused, tuleb patsient suunata õendushaiglasse.

Koduõde teostab nõustab patsienti ja lähedasi ning teostab erinevaid raviprotseduure ja õendustoiminguid, nt:

  • patsiendi ja lähedaste õpetamine kasutama abivahendeid, toitumisalane nõustamine, lähedaste õpetamine ja juhendamisel patsiendi hooldamisel (mh lamatiste ennetamisel);
  • vererõhu mõõtmine, asendravi, kusepõie püsikateetri asetamine ja hooldus, epitsüstostoomi hooldus ja vahetus; stoomide hooldus; haava- ja haavandite ravi; trahheostoomi hooldus; perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine; nasogastraalsondi paigaldamine; sondiga toitmise õpetamine; inhalatsioonide teostamine; veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;
  • arsti korraldusel nt haavaõmbluste eemaldamine haavalt; hapnikravi; ravimite manustamine lihasesiseselt, veenisiseselt, nahaalusi, suukaudselt, rektaalselt, toitelahuste manustamine; valuravi; peritoneaaldialüüs ja vajadusel teatud laboriuuringute tegemine;
  • vähihaige sümptomaatiline ravi ja vaevuste leevendamine.

 

 

Allikas: Õendusabiteenused haiglas ja kodus. Eesti Haigekassa