Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised(vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed, kellele on määratud puue, osaline töövõime ning kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).  Tööalast rehabilitatsiooni saab taotleda Eesti Töötukassa kaudu.

Tööalane rehabilitatsioon võib sisaldada järgmisi tegevusi:  füsioteraapia, tegevusteraapia ja -nõustamine, loovteraapia, logopeediline abi, eripedagoogiline abi, kogemusnõustamine, psühholoogiline nõustamine, õendusalane nõustamine, sotsiaalnõustamine, arsti nõustamine

Puuduva töövõime korral inimesele tööalase rehabilitatsiooniteenust ei osutata, küll on aga võimalik taotleda sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust Sotsiaalkindlustusametist.

Täpsem info:

Töötukassa  https://www.tootukassa.ee/et/rehabilitatsioon