Puude raskusastme tuvastamine ning puuetega inimese sotsiaaltoetus

Puude raskusastme tuvastamisel tööealisele inimesele lähtub ekspertiis igapäevasest tegutsemise ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest ning puudest tingitud lisakuludest. Puude otsuse tegemisel arvestatakse terviseseisundit ja selle muutumise prognoosi.

sügav puue – igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud

raske puue – igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud

keskmine puue – sinu igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.

Toetuse suurus sõltub puude raskusastmest ja valdkonnast, milles funktsiooni kaotus või kõrvalekalle esineb. Alates 1. jaanuarist 2017 on toetuse suurus tööealisele inimesele 28.64-53.70€.

Tööealisel inimesel on võimalik esitada ühistaotlus puude raskusastme tuvastamiseks koos töövõime hindamise taotlusega töötukassasse. Kui tööealine inimene soovib tuvastada ainult puuet, siis tuleb taotlus esitada Sotsiaalkindlustusameti esindusse.

Lapsel ja vanaduspensionealisel inimesel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise ning järelvalve vajadusest. Puude otsuse tegemisel arvestatakse tervislikku seisundit ning prognoosi.

keskmine puue – inimene vajab tervisliku seisundi tõttu abi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt kord nädalas;

raske puue – inimene vajab tervisliku seisundi tõttu abi, juhendamist või järelvalvet iga päev;

sügav puue – inimene vajab tervisliku seisundi tõttu abi, juhendamist või järelvalvet ööpäevaringselt.

Toetuse suurus oleneb puude raskusastmest:

  • keskmine puue – 12,79€/kuus
  • raske puue – 26,85€/kuus
  • sügav puue – 40,91€/kuus

Puude raskusastme määramise taotluse lapsele või vanaduspensioniealisele inimesele saab täita ja esitada Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses, saata Sotsiaalkindlustusametisse posti või e-postiga.

Puude olemasolu võimaldab taotleda sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust Sotsiaalkindlustusametist, osta või rentida abivahendeid soodustingimustel, taotleda muid sotsiaaltoetusi või -teenuseid kohalikust omavalitsusest ning saada täiendavaid soodustusi (sõidusoodustus, hambaravihüvitis, soodustused kontserti- ja teatripiletile jm).

Täpsem info:

Sotsiaalkindlustusamet  http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine

Eesti Puuetega Inimeste Koda https://www.epikoda.ee/soodustused/