Töövõime hindamine ja töövõimetoetus

Tööealisel pikaajalise tervisekahjustusega inimesel on õigus taotleda töövõime hindamist ja saada vähenenud töövõime korral töövõimetoetust. Töövõimet hindab ja toetust maksab Eesti Töötukassa.

Töövõime hindamisel võetakse arvesse teie terviseseisundit ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osaluse piiranguid. Hinnatakse teie kehalist kui vaimset võimekust erinevates valdkondades. Töövõime hindamise taotluse esitamiseks peate olema eelnenud kuue kuu jooksul käinud pere-, eri-, või töötervishoiuarsti vastuvõtul.

Töövõime hindamise taotluse saate täita töötukassas kohapeal koos juhtumikorraldajaga, saata töötukassasse posti või e-postiga või esitada taotlus töötukassa portaali iseteeninduses. Vastuvõtuaja töövõime hindamiseks Töötukassa esinduses saate eelnevalt broneerida telefonil 15501.

Koos töövõime hindamisega saab taotleda ka puude raskusastme tuvastamist, selleks tuleb esitada ühistaotlus töötukassale või Sotsiaalkindlustusametile.

Kui teile määratakse osaline või puuduv töövõime, on teil õigus töövõimetoetusele ning teile on tagatud ravikindlustus. Ühtlasi annab see õiguse taotleda tööalast või sotsiaalset rehabilitatsiooni, õiguse osta või rentida abivahendeid soodustingimustel ja taotleda muid sotsiaaltoetusi või -teenuseid kohalikust omavalitsusest. Töötukassa pakub erinevaid teenuseid vähenenud töövõimega inimestele.

Töövõimetoetust arvutatakse päevamäära järgi. Alates 01.04.2023 on päevamäär 18,60 eurot. Toetust makstakse kahes suuruses. Osalise töövõime korral makstakse toetust 57% päevamäärast ehk 10,602 eurot (ligikaudu 318,06 eurot kalendrikuus). Töövõime puudumisel makstakse toetust 100% päevamäärast (ligikaudu 558 eurot).

Osalise või puuduv töövõimega inimene tohib tööl käia. Samuti on õigus töövõimetoetusega samaaegselt saada töövõimetushüvitist. Töövõimetoetust hakatakse vähendama kui kuu töötasu ületab 1674 eurot. Töövõimetoetust ei maksta kui kuu töötasu ületab 2310,12 eurot osalise töövõime korral ja 2790 eurot puuduva töövõime korral.

Juhul, kui teile makstakse korraga puhkuse- ja töötasu ning saadud summa on kokku üle 1674 euro (töövõimetoetuse 90-kordne päevamäär, millest alates hakkab teie töövõimetoetus vähenema), võite taotleda töövõimetoetuse ümberarvutamist.

Kui teil on osaline või puuduv töövõime, saab tööandja taotleda sotsiaalmaksu soodustust töötukassast.

Täpsem info:

Töötukassa https://www.tootukassa.ee/et/vahenenud-toovoime/toovoime-hindamine

Töötukassa https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toovoimetoetus/toovoimetoetuse-suurus

Töövõimetoetuse kalkulaator: https://www.sm.ee/et/toovoimereform#T%C3%B6%C3%B6v%C3%B5imetoetuse%20kalkulaator