Õendusabi haiglas

Iseseisev statsionaarne õendusabi ehk õendusabi osutamine haiglas on mõeldud stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab abi ja raviprotseduure mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. Patsient võib sellist abi vajada pärast traumat või rasket haigust, kroonilise haiguse ägenedes, aga ka raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamiseks.*

Õendushaiglasse suunamise vajaduse otsustab perearst või eriarst kas ise või koos õega. Patsiendi iseseisvale statsionaarsele õendusabile suunamisel on vajalik nõuetekohane saatekiri. Saatekirja andmete koosseis peab vastama kehtivale Tervishoiuteenuste osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimustele ja korrale**. Õendusabiteenust ei saa osutada, kui suunava arsti poolt pole kirjeldatud patsiendi terviseprobleeme, teostatud vajalikke uuringuid ja analüüse, määratud ravi ja hinnatud õendusabi vajaduse sagedust.

Haige saabumisel teenusele hinnatakse veelkord õendusabi vajadus, koostatakse õendusplaan ja vastavalt sellele pakub õdedest ja hooldajatest koosnev meeskond konkreetses olukorras parimat vajalikku õendusabi ja hooldust. Sageli on tegemist sisuliselt palliatiivraviga, mille üheks eesmärgiks on patsiendi vaevuste vähendamine ja seisundi parandamine sedavõrd, et tal oleks võimalik kodus vajaliku kõrvalabiga toime tulla.

Õendushaiglas konsulteerib arst patsienti vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas.

Õendushaiglas viibimise kestvus ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.

Omaosalus iseseisvas statsionaarses õendusabis

Statsionaarses õendusabis viibiva ravikindlustatud patsiendi ühe voodipäeva maksumusest tasub 85% haigekassa ja 15% patsient. ***


Statsionaarse õendusabi ühe päeva voodipäeva hinnaks on 2023. aastal  124,24 eurot. Patsiendi omaosalus on 15% seega 18,64 eurot. Kui muutub statsionaarse õendusabi (varasemalt nimetus „hooldusravi“) voodipäeva hind, muutub ka omaosaluse suurus. Statsionaarses õendusabis kehtib sarnaselt eriarstiabile ka voodipäevatasu esimese kümne ravil oldud päeva eest, seega  lisandub summale esimese 10 päeva eest voodipäevatasu 25 eurot (10x2,50).

Statsionaarse õendusabi lepingupartnerid 2023. aastal on:

Harjumaal

 • AS Kallavere Haigla
 • SA Keila Haigla
 • AS Benita Kodu
 • SA Hiiu Ravikeskus
 • AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
 • SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 • AS Ida-Tallinna Keskhaigla
 • AS Viru Haigla (teenuse asutamise koht Tabasalu Pihlakodu)

Hiiumaal

 • SA Hiiumaa Haigla

Ida-Virumaal

 • SA Almeda Hooldushaigla
 • SA Alutaguse Hoolekeskus
 • SA Narva Haigla
 • SA Ida-Viru Keskhaigla

Järvamaal

 • SA Koeru Hooldekeskus
 • AS Järvamaa Haigla

Jõgevamaal

 • SA Mustvee Tervis
 • SA Põltsamaa Tervis
 • SA Jõgeva Haigla

Läänemaal

 • SA Läänemaa Haigla

Lääne-Virumaal

 • AS Viru Haigla (teenuse asutamise koht Tapa Pihlakodu)
 • AS Rakvere Haigla

Pärnumaal

 • SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus
 • SA Vändra Tervisekeskus
 • SA Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu
 • SA Pärnu Haigla

Põlvamaal

 • AS Räpina Haigla
 • SA Põlva Haigla

Raplamaal

 • AS Märjamaa Haigla
 • SA Raplamaa Haigla

Saaremaal

 • SA Kuressaare Haigla

Tartumaal

 • SA Elva Haigla TM
 • SA Peipsiveere Hooldusravikeskus
 • SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Valgamaal

 • SA Otepää Tervisekeskus
 • AS Valga Haigla

Viljandimaal

 • SA Abja Haigla
 • SA Viljandi Haigla

Võrumaal

 • AS Lõuna-Eesti Haigla


*Eesti Haigekassa

** „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord"  § 32¹, RT I 27.12.2013,8 - jõust. 01.07.2014). 

*** Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu § 12 (1) Voodipäeva arvestus haiglas