HAIGUSEGA TOIMETULEK KODUS

Palliatiivse ravi ja/või hospiitsi vajadusega, raske kroonilise või elu ohustava haigusega inimese kodune toimetulek vajab tuge. Nii haige ise kui tema lähedased vajavad teadmisi sellest, millised võivad olla vaevusi põhjustavad sümptomid ning mida saab kodus ette võtta nende sümptomite leevendamiseks. Olgu need sümptomid siis füüsilised, emotsionaalsed, eksistentsiaalsed või sotsiaalsed – kõik need vajavad tähelepanu ning toetamist juba raske haiguse diagnoosi saamisel, kogu ravitee vältel ning tihti ka pärast aktiivravi lõppemist.

 Ka hospiitshaiglas ja kodus elulõpu suunas liikuva inimese puhul peab olema nii meditsiinipersonali, teenuseosutajate kui ka lähedaste/hooldajate eesmärgiks võimaldada kaugelearenenud ja surmaga lõppeva haigusega inimesel elada maksimaalselt täisväärtuslikku elu kuni surmani ning tagada talle väärikas ja rahulik elust lahkumine. Hospiitshaiglates on küll olemas vastavad meeskonnad, kuid need on siiski haiglad, need ei asenda koduseinu, kodutunnet, ei taga piisavat privaatsust. 

Selleks, et kodust toimetulekut võimalikult kergendada, oleme koondanud väga laiaulatusliku ülevaate enamlevinud sümptomite ja vaevustega toimetuleku korraldamiseks. Kindlasti ei ole siintoodu ammendav ning lõplik, on ju iga inimene ja tema lugu erinev ning tema vajadused võivad eristuda. Juhul, kui te ei leia teie vajadustele vastavat infot meie poolt koostatud materjalidest, julgustame teid pöörduma oma täpsemate küsimustega oma raviarsti, palliatiivravi arsti, õde-nõustaja, perearsti, sotsiaaltöötaja, hingehoidja, vm teile olulise kontaktisiku poole.