Sümptomaatiline ravi

Sümptomaatilise ravi eesmärgiks on ennetada ja varakult ravida kas haigusest või ravist tingitud sümptomeid. Tõsise haiguse korral on väga oluline ka elukvaliteedi hoidmine ning parandamine.

Sümptomaatilise ravi all mõistetakse füüsiliste kaebuste leevendamise kõrval ka psühholoogiliste, sotsiaalsete ja spirituaalsete probleemide lahendamist, mis on seotud haiguse või raviga. Sealjuures on sümptomaatiline ravi tähtis juba haigusspetsiifilise ravi (näiteks kasvajavastase kiiritus-või keemiaravi) ajal ning jätkub pärast haigusevastase ravi lõppu. Ka elu lõpus tekkivate vaevuste leevendamine on sümptomaatilise ravi osa.

Sümptomaatiline ravi on meeskonnatöö. Siin on roll nii patsiendil kui perekonnal; arstil, õel, sotsiaaltöötajal, psühholoogil, hingehoidjal ning tihti ka näiteks tegevusterapeudil, füsioterapeudil, kogemus- või toitumisnõustajal.

Sümptomaatilist ravi saab teha nii  haigla ambulatoorses ja statsionaarses osakonnas kui ka kodus. Kodus lähedaste hoole all on tihti turvalisem olla ja elukvaliteetki püsib parem kui haiglas. Koduõed ning hooldajad saavad teha koduvisiite ning käia lähedastel ja patsiendil abiks.

Sümptomeid leevendava ravi võimalusi on mitmeid. Alljärgnevatel lehekülgedel on kirjeldatud füüsilisi ja psühholoogilisi sümptomeid ja nende ravivõimalusi ning lisaks sotsiaalset ja isiklikku toimetulekut parandavat abi.

 

Ravijuhend "Palliatiivse ravi juhend" on koostamisel. Tööversiooniga saab tutvuda siin