Hooldaja määramine

Täisealine inimene, kes vajab vaimse või kehalise puude tõttu abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, võib taotleda omavalitsuselt hoolduse seadmist. Sel juhul määrab omavalitsus talle hooldaja (temaga kooskõlastatult), kellele antakse kindlad ülesanded taotleja abistamisel.

Hooldaja määramiseks on vajalik, et abivajajal täisealisel inimesel oleks määratud puue. Hooldajal on õigus taotleda hooldajatoetust.

Täpsemat infot korra ja hooldajatoetuse osas saab kohalikust omavalitusest.

Näiteks: Tallinnas linnas määratakse hooldaja inimesele, kellele on määratud raske või sügav puue. Hooldajatoetus on vastavalt 30 eurot või 40 eurot kuus.

 

Omavalitsuste kontaktandmed on leitavad siit: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused