Millega me tegeleme?

  • Töötame välja palliatiivse ravi- ja hospiitsi konseptsiooni Eestis.
  • Osaleme vastava valdkonna regulatsioonide ja eestikeelse terminoloogia väljatöötamisel.
  • Aitame arendada palliatiivravi ja hospiitsi teenuseid erinevates asutustes.
  • Korraldame koolitusi ja täiendkoolitusi.
  • Tegeleme pädevusnõuete väljatootamise ja teadustööga.
  • Teeme koostööd erialaseltside, organisatsioonide, palliatiivse ravi ja hospiitsiteenuse osutajate, eestkoste organisatsioonide ning ühendustega nii Eestis kui välismaal.

Miks me seda teeme?

MTÜ Pallium asutati 17. detsembril, 2010. aastal eesmärgiga arendada Eestis palliatiivse ravi- ja hospiitsteenust. Organisatsiooni asutajateks on olnud inimesed, kes on palliatiivse ravi ja hospiitsi tööga pikka aega tegelenud ja püüdnud seda oma asutuse siseselt kui ka ühiskonnas laiemalt edendada.

MTÜ Palliumi juhatus

Jelena Leibur, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla juhataja

Pille Sillaste, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Palliatiisiooniteenistuse juht

Eve Karmo, ITK õendus-ja hooldusabikliiniku juhataja

Annika Laats, EELK Risti koguduse õpetaja

Svetlana Gromova, Tartu Ülikooli Kliinikumi õde

Kristi Lepik, Tallinna Lastehaigla arst

Teija Toivari, AS Fertilitas õde

Partnerid

Kuidas sina saad panustada?

Tule MTÜ Palliumi liikmeks Liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus ning tasuda liikmetasu.
Toeta meid Saaja: MTÜ Pallium EE972200221051854893
Võta meiega ühendust E-mail: info@pallium.ee

Registrikood: 80324053
Aadress: Hiiu 42, Tallinn 11619