Tasustatud hoolduspuhkus

Alates 1. juulist 2018 on tööl käivatel sügava puudega inimese hooldajal võimalik kasutada oma tööandja juures lisapuhkepäevi. Õigus saada kalendriaastas oma tööandja juures kuni 5 päeva lisapuhkust on sügava puudega täisealise inimese: abikaasal või registreeritud elukaaslasel kooseluseaduse tähenduses, täisealisel lähedasel (st. õed, vennad, poolõed ja poolvennad, lapsed, lapselapsed, emad, isad, vanemad ja vanavanemad) ning eestkostjal või kohaliku omavalitsuse määratud ametlikul hooldajal.

Puhkepäevade kasutamiseks tuleb oma tööandjaga kokku leppida ja talle avaldus esitada. Puhkusetasu arvestatakse alampalgamäärast, mis 2018. aastal on 23,62 eurot päeva kohta.

 

Täpsem  info:

Sotsiaalkindlustusamet https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Tasustatud%20hoolduspuhkus