Abivahendite ost ja laenutus soodustingimustel

Abivahenditeenus on riiklik hoolekandeteenus, mis on suunatud kõigile erivajadusega inimestele, kellel on puudest tingitud takistused igapäevaelus osalemiseks. Abivahenditeenuse raames kompenseerib riik osa abivahendi ostu- või üürihinnast.

Soodustusega abivahendeid on õigus saada:

 • lastel, kellele on määratud puue; 
 • lastel (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta;
 • 16-17-aastastel, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime; 
 •  tööealistele, kellel on kas:
  •   osaline/puuduv töövõime;
  •   töövõimetus alates 40%;
  •   määratud puue.
 • kuni 26-aastastel õppivatel puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistel;
 • vanaduspensioniealistel.

Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab arstitõendist.

Riigipoolse soodustusega saab abivahendi ettevõttest soetada siis, kui on väljastatud abivahendi tõend. Alates 1. detsembrist 2020 ei pea kliendid enam abivahendi kaarti taotlema ega kaasas kandma, sest kogu info abivahenditehingute kohta liigub elektrooniliselt.

Abivahendeid on õigus määrata perearstil, eriarstil, tegevusterapeudil, füsioterapeudil või rehabilitatsioonimeeskonnal. Tõendile peab olema märgitud abivahendi nimetus, kirjeldus või abivahendi ISO-kood (näiteks ISO-kood 12.06.06 rulaator). Spetsialistil on soovitav on märkida tõendile abivahendi vajaduse põhjendus, mis aitab ennetada sotsiaalkindlustusameti spetsialistide poolt esitatavaid küsimusi ja kiirendab otsuse tegemise protsessi. 

 

Täpsem info:

Sotsiaalministeerium https://www.sm.ee/et/riigi-korraldatavad-teenused

Sotsiaalkindlustusamet http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale