Koduhooldusteenus

Koduteenus on mõeldud täisealisele oma kodus elavale inimesele, kes ei suuda puude/terviseseisundi tõttu või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel kõrvalabita teha igapäevaelus vajalikke toiminguid (kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi korrastamine, asjaajamine jms). Teenuse eesmärgiks on aidata inimesel koduses tingimustes eluga toime tulla, säilitada ja parandada elukvaliteeti.

Koduteenuse saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab välja teenuse vajaduse ning mahu. Koduteenus võib hõlmata nii koduhooldust kui ka isikuhooldust.

Koduhooldus - koristamine, söögivalmistamine, pesu pesemine, sisseostude sooritamine, küttepuude tuppa toomine, asjaajamine, saatmine asutuste külastamisel jm

Isikuhooldus - abi pesemisel, riietumisel, söömisel, hooldustoimingutel (mähkmete vahetamine, puhastamine) jm

Kohaliku omavalitsuse kontaktandmed on leitavad: 

https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused

Omavalitsusel on vabadus otsustada, kas ja kui palju peab abivajaja/ta perekond sotsiaalteenuste eest ise tasuma. 

 

Lisaks kohaliku omavalitsuse pakutavatele koduteenustele on järjest enam tekkinud mitmeid ettevõtteid, kes pakuvad tasulist koduhooldust ja isikuhooldust.

Info, kontaktid ja tingimused leitavad:

Koduteenused OÜ www.koduteenused.ee

Üks Pai OÜ www.ukspai.ee

Eldred OÜ www.eldred.ee

Koduhospiits OÜ www.koduhospiits.ee

Hool ja Abi OÜ www.seniorcare.ee

Melore OÜ www.hooldused.ee

Koduhooldus OÜ www.koduhooldus.ee

CareMate OÜ www.caremate.ee

Hooldaja OÜ www.hooldaja.ee

Memme Taadi Hooldus OÜ maresprenk3@gmail.com +37256680437

OÜ Gericare on aasta 2020 lõpus loodud kodu- ja isikuhooldusteenust pakkuv ettevõtte, mille peamine tegevuspaik hetkel on Tartu, kuid neil on olemas valmidus pakkuda teenust ka Tallinnas, Põlva- ja Võrumaal, Tartumaal ning Valgamaal. www.gericare.ee  +37258371979

Koduhoolduskeskus Certis MTÜ  www.certis.ee KHK Certis on asutatud eesmärgiga arendada, korraldada ja osutada kvaliteetseid sotsiaalteenuseid (omastehooldaja asendusteenus, tugiisikuteenus, koduteenus) Tallinnas. Teenus on mõeldud omastehooldajale puhkuse andmiseks/ toeks. Klient ja omastehooldaja peavad mõlemad elama Tallinnas.