Täiendav ravimihüvitis

Alates 2018. aastast saavad ravimitele keskmisest rohkem raha kulutavad inimesed haigekassalt täiendavat soodustust. Seda nimetatakse täiendavaks ravimihüvitiseks ja hüvitist saavad ravikindlustatud inimesed, kes tasuvad soodusretseptiga ostetud ravimite eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot. Hüvitis on abiks neile, kes kulutavad soodusravimite ostmiseks keskmisest rohkem raha.

Täiendav ravimihüvitis kehtib automaatselt. See tähendab, et ravikindlustatud inimene saab täiendava soodustuse koos tavapärase ravimisoodustusega juba ravimi apteegist väljaostmisel ja haigekassale avaldust esitada ei ole vaja.

Täpsem info:

Haigekassa https://www.haigekassa.ee/ravimihuvitis