Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud puuetega või vähenenud töövõimega inimestele toetamaks igapäevaeluga toimetulekut. Teenuse eesmärgiks on õpetada ja arendada igapäeva oskusi, et saada hakkama terviseseisundist tingitud erivajadusega. Sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtrühmaks on alla 16-aastased lapsed, puuduva töövõimega inimesed, vanaduspensioniealised inimesed ja need tööealised inimesed, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.  Sotsiaalset rehabilitatsiooni saab taotleda Sotsiaalkindlustusameti kaudu.

Sotsiaalne rehabilitatsioon võib sisaldada järgmisi tegevusi: tegevusteraapia, loovteraapia, sotsiaalnõustamine, psühholoogi nõustamine, eripedagoogiline abi, logopeediline abi, füsioteraapia, kogemusnõustamine, õendusalane nõustamine, arsti nõustamine.

Täpsem info:

Sotsiaalkindlustusamet https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon