Isikut tõendava dokumendi taotlemine liikumisvõimetule

Isikut tõendava dokumendi taotlemiseks on mitmeid võimalusi. Dokumenti on võimalik taotleda Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses kohapeal, e-teeninduses, e-maili ning posti teel.
Kui tervislik seisund ei võimalda minna esindusse ning puuduvad võimalused taotleda dokumenti e-teeninduses või e-postiga, siis on võimalik esitada ID-kaardi taotlus posti teel.


Taotlus on leitav Politsei-ja Piirivalveameti kodulehel: https://www.politsei.ee/files/Dokumentide%20taotlemise%20ankeedid/isikut-t-endavate-dokumentide-taotlusankeet-est-2018-09-11.pdf?6677874af8


Taotlus tuleb täita ja allkirjastada ning saata Politse-ja Piirivalveameti esindusse. Juhend on leitav: https://www.politsei.ee/et/taotlusankeedi-taeitmise-juhend

Dokumendi taotlemiseks on vaja ühte digitaalset värvifotot. Dokumendifoto ei tohi olla vanem kui kuus kuud. Dokumendifoto suurus peab jääma vahemikku 1 MB kuni 5 MB. Foto mõõtmed peavad olema vahemikus 1300 X 1600 pikslit. Digitaalne dokumendifoto tuleb saata aadressil ppa@politsei.ee
Täpsemad nõuded dokumendifotole: https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised

ID-kaardi taotlemisel tuleb anda sõrmejäljed. Kui sõrmejälgede andmisest on möödunud rohkem kui 6 aastat, tuleb anda uued sõrmejäljed. Sõrmejälgede kehtivust saad kontrollida:  https://www.politsei.ee/et/paringud/biomeetria-kehtivuse-kontroll

Juhul kui tervislik seisund ei võimalda tulla sõrmejälgi andma, siis on võimalik vabas vormis avalduse alusel kutsuda jälgi võtma  PPA esindaja. 

Dokumente väljastavad Politsei- ja Piirivalveameti esindused. Kui teie tervislik seisund ei võimalda minna oma isikut tõendavale dokumendile järele, siis on õigus dokument esindusest välja võtta teie kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal. Sotsiaaltöötajal on vaja teilt lihtvolitust, et olete nõus, et tema dokumendi Politsei- ja Piirivalveametist ära toob. Ühtlasi on vaja arsti poolt väljastatud tõendit, millega arst tõendab, et teie terviseseisund ei võimalda teil ise dokumendile järele minna.


Vanaduspensioniealistel, keskmise, raskeja sügava puuega inimestel on õigus soodustusele riigilõivu tasumisel.
Näiteks: ID-kaardi riigilõiv on 25 €. Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi riigilõiv 7 €. Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on 7 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

 

Rohkem infot Politsei-ja Piirivalveameti koduleheküljelt:

https://www.politsei.ee/et/juhend/id-kaardi-taotlemine-taeiskasvanule
https://www.politsei.ee/et/juhend/eesti-passi-taotlemine-taeiskasvanule