Rinnaproteesid

Täieliku- või osalise rinnaeemalduse läbi teinud naistel on võimalus kasutada nii kehaväliseid kui ka kehasiseselt paigaldatavaid (vajalik näidustatus) proteese. Proteesid sarnanevad nii kaalult kui välimuseselt naturaalselsele rinnale ja tagavad naisele hea välimuse, enesekindluse ja mugavuse.

Selleks, et saada protees soodustingimustel, on vaja arstitõendit, märkega, et isik vajab rinnaproteesi (kas ühele või mõlemale kehapoolele) ning abivahendi kaarti (väljastab Sotsiaalkindlustusamet arstitõendi alusel).

Soodustusega on õigus saada 4 aasta jooksul 2 proteesi ühe kehapoole kohta. Kui peaks ilmnema suurem vajadus, siis selleks tuleb teha taotlus Sotsiaalkindlustusametisse, põhjendades ära miks on proteese rohkem vaja ning lisada arsti poolt väljastatud tõend. 

 

Tooted on saadaval:

  • Eesti Vähiliit - Eesti Vähiliit on Sotsiaalkindlustusameti lepinguline partner, mis annab patsientidele võimaluse abivahendi kaardi alusel osta rinnaproteese soodustingimustel ehk tasuda vaid 30% täishinnast. Vajalik arstitõend või retsept ja abivahendi kaart.

https://cancer.ee/rinnaproteesid/

  • Reio Vilipuu Taastusravikliinik

https://taastusravikliinik.ee/tursekeskusel-on-au-teatada-et-meil-on-novembrikuust-alates-muugil-anita-rinnaproteesid/

  • Emptarax tervisekauplus

https://invaabi.ee/et/tootekategooria/poetus-ja-hooldusabivahendid/valised-rinnaproteesid/

  • Salutaris tervisekaubad

http://www.salutaris.ee/kaubad/muud_tooted/rinnaproteesid/?

  • Gadox ortopeedia

http://gadox.ee/category/proteesid/valised-rinnaproteesid/

  • Jalaexpert

http://jalaexpert.ee/proteesid/rinnaproteesid-2/