Koduõendusteenus ja vähihaigete kodune toetusravi

Koduõendusteenus on mõeldud patsiendile, kes oma tervisliku seisundi tõttu vajab õendusabi, kuid ei pea selle jaoks viibima haiglas, st teenust osutatakse patsiendi kodus. Patsiendi koduses keskkonnas saab õendusabiteenuseid osutada, kui keskkond võimaldab õendustoimingute ja protseduuride tegemist, patsient ja lähedased on koostöövalmis.

Koduõenduteenust võivad vajada krooniliste haigustega patsiendid haiguse ägenemise perioodil, patsiendid peale haiglaravi, aga ka piiratud liikumisvõimega inimesed, kellel ei ole võimalik ise arsti juurde minna.

Patsiendi koduõendusteenusele suunamise vajaduse otsustab perearst või muu eriarst kas ise või koos õega. Arst koostab saatekirja, kuhu märgib patsiendi terviseprobleemid ja vajaliku ravi ning õde märgib õendusabivajaduse. Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta, selle eest maksab haigekassa. Määratud retseptiravimite kulu koduõendusteenus ei kata. Kui patsient vajab õendusabi, mis mahu poolest ületab koduõenduse võimalused, tuleb patsient suunata õendushaiglasse.

 Koduõde teostab nõustab patsienti ja lähedasi ning teostab erinevaid raviprotseduure ja õendustoiminguid, nt:

  • patsiendi ja lähedaste õpetamine kasutama abivahendeid, toitumisalane nõustamine, lähedaste õpetamine ja juhendamisel patsiendi hooldamisel (mh lamatiste ennetamisel);
  • vererõhu mõõtmine, asendravi, kusepõie püsikateetri asetamine ja hooldus, epitsüstostoomi hooldus ja vahetus; stoomide hooldus; haava- ja haavandite ravi; trahheostoomi hooldus; perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine; nasogastraalsondi paigaldamine; sondiga toitmise õpetamine; inhalatsioonide teostamine; veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;
  • arsti korraldusel nt haavaõmbluste eemaldamine haavalt; hapnikravi; ravimite manustamine lihasesiseselt, veenisiseselt, nahaalusi, suukaudselt, rektaalselt, toitelahuste manustamine; valuravi; peritoneaaldialüüs ja vajadusel teatud laboriuuringute tegemine;
  • vähihaige sümptomaatiline ravi ja vaevuste leevendamine.

 

 

Vähihaigete kodune toetusravi on mõeldud neile vähihaigetele, kellele on lõpetatud vähispetsiifiline ravi. Nende vaevusi kergendatakse, peret toetatakse ning neil on enda ja omaste soovil võimalik oma edasine elu veeta kodus. Haigele on teenus tasuta.

Koduse toetusravi eesmärk on aidata säilitada füüsilist ja vaimset elukvaliteeti ka siis, kui aktiivraviga ei ole võimalik haiguse kulgu muuta. Kodune toetusravi üritab ühendada haige, pere ja koduse keskkonna ühtseks tervikuks, kus haiget ei jäeta üksi.

Sobib haigele:

  • kes ise soovib toetusravi kodus ja
  • kellel on hooliv pere ja kodu, kus koduse toetusravi arst/õde saavad osutada meditsiinilist abi
  • keda ei ole võimalik terveks ravida, kuid kelle vaevusi on võimalik kergendada ja leevendada.

SA Vähihaigete Toetusravi kabinetid töötavad Tallinnas, Tartus, Rakveres, Viljandis, Põlvas, Võrus, Valgas, Paides,Kohtla-Järvel ja Jõgeval.

 

Tallinnas:

Hiiu 44

Kabinet 11 Tööpäeviti  9.00-11.00

Telefon: 6172 313

Mobiiltelefonid:

Arst:  56217392

Õde: 56217382

 

 

Rakveres:

Tuleviku 1

Rakvere Tervisekeskus

Taastusravi kabinet 23-A

T,K 14.00-15.00

Telefon: 3223984

Mobiiltelefonid

Arst: 56237090

Õde 56637090

 

Viljandis:

Pärsti vald

Viljandi Maakonnahaigla

Mobiiltelefonid:

Arst: 56650771

Õde: 56650772

 

Tartus:

Tiigi 11

Lõuna-Eesti Vähiühing

Tööpäeviti 10.00-12.00

Telefon: 7341092

Mobiiltelefonid:

Arst: 5130087

Õde: 56217379

 

Põlvas:

Uus 2

Põlva Haigla

K 9.00-10.00

Telefon: 7999160

Mobiiltelefonid:

Arst : 56490734

Õde: 56490738

 

Võrus:

Jüri 19 A

Võru Polikliinik

Mobiiltelefonid:

Õde: 56502219

 

Paides:

Tiigi 8

Järvamaa Haigla

Mobiiltelefonid:

Arst: 51 34066

Õde: 56359668

 

Kohtla-Järvel:

Ida-Viru Keskhaigla

Mobiiltelefonid:

Arst: 5083605

Õde: 56490238

 

Valgas:

Peetri 2

Valga Haigla kabinet 112

E 15.00-16.00

Telefon: 7665165

Mobiiltelefonid:

Arst: 56490729

Õde: 56490728

 

 

Jõgeval:

Piiri 2

Jõgeva Haigla kabinet 4

T 13.00-14.00

Mobiiltelefonid:

Arst: 56635403

Õde: 56635404

 

 

Õendusabiteenused haiglas ja kodus. Eesti Haigekassa